Rezervist

Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari

(1) Rezerviștii voluntari reprezintă personalul selecționat pe bază de voluntariat, care consimte, pe bază de contract individual pe durată determinată, denumit în continuare contract, să încadreze funcții în statele de organizare ale structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

(2) Rezerviștii voluntari sunt cetățeni români, bărbați și femei, cu domiciliul în România, care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pentru recrutare și selecție și au încheiat contractul prevăzut la alin. (1).

Mai multe inf. aici.

Normele metodologice de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari

Criteriile generale pentru încadrarea în funcţii de rezervist voluntar sunt următoarele:

a) să albă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

c) să nu fi împlinit vârsta de 55 ani înainte de data depunerii cererii, pentru cadre militare, respectiv 51 de ani, înainte de data semnării primului contract, pentru soldaţi şi gradaţi;

d) să lie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;

f) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

Mai multe informații aici.

Reclame