Pregătire – materiale

Informații legate de atribuțiile și activitățile desfășurate de Serviciul Protecție, Pregătire și Educație Preventivă a Populației din cadru I.S.U. Județean

Recomandări

Documente model

  • Plan de evacuare al populației și bunurilor materiale din municipiul (orașul, comuna), în situaţii de urgenţă, când viaţa şi sănătatea locuitorilor, animalelor şi siguranţa bunurilor materiale sunt puse în pericol
  • Schema de înștiințare, avertizare și alarmare a localității (instituției publice, operatorului economic)

Regulamente concursuri

Ghiduri

Pliante

Planuri(model)

Teme de pregătire

Sursa : ISU Dobrogea