Seveso

  1. Seveso-scurt istoric privind principalele accidente care au determinat apariția Directivelor Seveso
  2. Legislație
  3. Control asupra pericolelor de risc major în care sunt implicate substanțe periculoase
  • 3.1.Model documente operatori SEVESO – Informații publice
  • 3.2.Extrase planuri de urgență externă ale operatorilor de nivel superior din jud. Arad
  • 3.3.Informații suplimentare Directive Europene

1.Seveso-scurt istoric privind principalele accidente care au determinat apariția Directivelor Seveso

1.Accidentul de la Seveso

A fost un accident industrial de mare amploare, care a avut loc în data de  10 iulie 1976, la un reactor chimic din incinta unei fabrici de pesticide, din nordul Italiei. A fost eliberat în atmosferă un nor de dioxină, substanță cunoscută pentru efectele ei cancerigene. 37000 de oameni au intrat în contact cu aerul contaminat, au fost găsite mii de animale moarte, iar solul a fost contaminat. Zona afectata, cca. 18 km², cuprindea în special orașul Seveso, aflat la 15 km de Milano, oraș care ulterior a fost evacuate.

Gravitatea accidentului a determinat Consiliul Europei să emită așa-numita Directivă Seveso, prin care s-au introdus reglementări stricte privind producerea și stocarea a cca 80 de substanțe considerate ca fiind foarte periculoase.

2.Catastrofa de la Bhopal

Este numele sub care este cunoscut unul dintre cele mai grave accidente industriale din lume și care s-a soldat cu peste 15.000 de victime și cu peste 500.000 de personae afectate în mod direct. Evenimentul s-a petrecut în noaptea de 2 spre 3 decembrie 1984 în apropierea orașului Bhopal și a constat în eliberarea în atmosferă a peste 45 de tone de derivate gazos de cianură din incinta uzinei Union Carbide India.

Efectele catastrofei continuă să se manifeste la mulți ani după accident: s-au nnăscut sute de copii cu deficiențe neuro-motorii, orbi sau cu alte dizabilități și malformații, mai ales la nivelul sistemului osos sau sistemului muscular.

3.Scurgerea de cianură de la Baia Mare

Accidentul minier din anul 2000 de la Baia Mare a constat într-o scurgere de cianură și s-a produs la societatea Aurul S.A. Cianura deversată a afectat râurile Săsar, Lăpuș, Someș, Tisa și Dunăre înainte de a ajunge la Marea Neagră.

Apele poluate, în special Tisa și Dunărea, au provocat moartea unei cantități de pește în Ungaria și în Iugoslavia. Accidentul a fost unul dintre marile dezastre ecologice din Europa de după Cernobîl.

Alt accident care a determinat apariția Directivelor SEVESO, a fost cel de la Toulouse din Franța,  unde a avut loc o explozie în incinta unei fabrici de îngrășăminte chimice (AZF).

2.Legislație SEVESO:

Ordin M.M.A..P. si MAI nr. 1.176/40/2020 privind aprobarea privind aprobarea Procedurii de notificare a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier

LEGE nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase
ORDIN nr. 156 din 11 decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și testarea planurilor de urgență în caz de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase
ORDIN nr. 1.175/39/2020 privind aprobarea Procedurii de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase
ORDIN nr. 3.710/1.212/99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase în activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism

3.Control asupra pericolelor de risc major în care sunt implicate substanțe periculoase

3.1.Model documente operatori SEVESO – Informații publice

3.2.Extrase planuri de urgență externă ale operatorilor de nivel superior din jud. Arad:

Extras plan de urgență externă S.C. ROMPETROL GAS S.R.L. (click aici)
Extras plan de urgență externă S.C. ARCHIM FERTIL S.R.L. (click aici)
Extras plan de urgență externă S.C. OMV PETROM S.A. Depozit Arad (click aici)

3.3.Informații suplimentare Directive Europene

European Commission Environment
Ministerul Mediului – Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Sursa – ISU Arad

De vazut si ISU Dobrogea