Plan pregătire S.U. localitate

Structura cadru a Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență de la
nivelul localitățilo
r(model conform ordinului I.G.S.U.)


I. Baza legală.
II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă:

  • obiective generale;
  • obiective specifice;

III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă:

  • pregătirea personalului de conducere de la nivelul instituţiei publice;
  • pregătirea personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, precum şi a personalului serviciilor private/voluntare pentru situaţii de urgenţă (acolo unde este acestea sunt constituite).


IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale cât şi pe
categorii de personal

  • organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani (acolo unde este cazul, doar pentru personalul propriu);
  • organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă Bacău (acolo unde este cazul, doar pentru personalul propriu).


V. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii, concursuri de specialitate (pentru activitățile proprii conform modelului din Planul de pregătire la nivel județean, în care vor fi prevăzute obligatoriu și activitățile planificate prin planul județean, în părțile ce vă privesc).


VI. Temele orientative privind pregătirea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă (acolo unde este cazul).

VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii.
IX. Asigurarea logistică şi financiară.

Observație:

1. Baza legala – Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 2/IG din 04.01.2019 pentru aprobarea structurii-cadru a Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență

2.Informații privind pregatirea personalului pe linie de S.U. primește toate persoanele participante la convocarile de cătra I.S.U. Judetean la începutul anului (primar, viceprimar, secretar, cadru tehnic p.s.i., inspector protecție civila, sef serviciu de pompieri voluntar sau privat …..)

3.La randul lor cei nominalizati fac instructajul la nivel local în domeniul situațiilor de urgență potrivit legii.