Materiale pregătire (modele) – primarii

SERVICIUL  PROTECŢIE,  PREGĂTIRE  ŞI  EDUCAŢIA  PREVENTIVĂ  A POPULAŢIEI (modele materiale primarii)

Obiective specifice       

bulletAsigurarea respectării prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări pr ivind apărarea împotriva incendiilor şi dezastrelor
bulletProtecţia şi pregătirea populaţiei privind riscurile identificate şi modul de comportare în caz de situaţii de urgenţă
bulletOptimizarea capacităţii de autoprotecţie şi răspuns în situaţii de urgenţă a comunităţilor locale

Principalele atribuţii:

bulletPlanificarea şi desfăşurarea de controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul apărării împotriva incendiilor, al modului de asigurare a răspunsului la nivel local, precum şi privind pregătirea şi protecţia populaţiei, al înştiinţării, alarmării, evacuării şi adăpostirii în situaţii de urgenţă şi conflict armat; propune măsurile necesare pentru modernizare, completare şi dotare a sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare;
bulletElaborarea planului judeţean de evacuare în situaţii de urgenţă a populaţiei şi bunurilor materiale importante, participarea la elaborarea planului judeţean de evacuare în situaţii conflict armat, precum şi ale celor de la nivelul municipiilor;
bulletCoordonarea, îndrumarea şi verificarea modului de întocmire a planurilor de evacuare în situaţii de urgenţă/conflict armat de către structurile cu atribuţii în domeniu;
bulletPlanificarea, coordonarea şi controlul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, în zona de competenţă, a tuturor categoriilor de personali;
bulletCoordonarea şi desfăşurarea exerciţiilor de înştiinţare, avertizare şi alarmare publică organizate la nivel municipal şi local;
bulletExecutarea de activităţi de informare preventivă a autorităţilor, organismelor, factorilor implicaţi şi a populaţiei, precum şi pregătirea acestora pentru situaţii de de urgenţă;
bulletOrganizarea şi desfăşurarea de acţiuni educative cai cercurile tehnico-aplicative din şcoli şi a concursurilor cu tematică specifică;
bulletÎndrumarea, controlul şi pregătirea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din zona de competenţă, precum şi organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale cu acestea;
bulletDesfăşurarea de activităţi în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţii din domeniul de competenţă, precum şi cu privire la controlul şi monitorizarea acestora şi evaluarea absolvenţilor cursurilor de formare profesională;
bulletConstatarea şi sancţionarea încălcării dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;
bulletDesfăşurarea de activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul de competenţă;

Link-uri utile: www.igsu.ro

Protocoale

bulletProtocol MAI – MEN 2013

Adapostire

bulletMarcare inscriptionare adaposturi PC
bulletReguli Comportare Adapostire

Educatie Preventiva

bullet112
bulletCum sa te protejezi si sa intervii in caz de cutremur
bulletEvacuare
bulletGhid Situatii de Urgenta
bulletPompierii argeseni ne sfatuiesc -incendii de vegetatie uscata
bulletReguli comportare adapostire
bulletReguli comportare pirotehnica
bulletReguli de comportare pirotehnica
bulletReguli si masuri pe timpul secetos
bulletReguli si masuri pentru arderea vegetatiei

Instiintare – Alarmare

bulletCaracteristici Mijloace Alarmare
bulletSemnale Alarmare

MODELE Planuri Primarie celula de urgenta, plan acoperire riscuri, evacuare si plan seism

bulletMODEL – Organizare si atributii celula de urgenta
bulletMODEL – Organizare si atributii comitete locale
bulletMODEL – Plan Analiza si Acoperire Riscuri localitate
bulletMODEL – Plan Evacuare
bulletMODEL – Plan seism localitate

Protectie civila – legislatie

bullet1259 – Alarmare
bulletH.G. 501 [2005] (Criterii asigurare mlj prot indiv) 
bulletH.G. nr. 642 din 2005 – Criterii de clasif. a unit. admin.-terit., instit. publ. si op. ec. d.p.d.v. al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri
bulletLegea nr. 481 din 2004  – protectie civila – republicata
bulletOrdin M.A.I. nr. 1160 [2005] (Regulament cutremur si alunecari de teren)
bulletOrdin MAI nr. 117 -Obligatii colectori deseuri metalice
bulletOrdin MAI nr. 638 [2005] (Regulament gestionare inundatii)
bulletOrdin MAI  nr. 712 [2005] (Pregatire salariati in domeniul SU)
bulletOrdin MAI  nr. 786 [2005] (modifica OMAI 712)
bulletORDIN   Nr 1494 din  2006 Tabere de sinistrati
bulletOrdin 1184 – Evacuarea
bulletOrdin 279.2010 Plan urgenta nucleara
bulletO.U.G. 21.din 2004
bulletMODEL – clasificare din punct de vedere al protectiei civile

Protectie NRBC

bulletArme distrugere in masa
bulletEtichete Avertizare

Servicii Private pentru Situatii de Urgenta – legislatie

bulletH.G. nr. 1579 – Statutul personalului voluntar
bullet96/2016 – Criterii de performanta SVSU-SPSU

Servicii Voluntare pentru Situatii de Urgenta – legislatie

bulletOrdin MAI 1579 – Statutul personalului voluntar
bulletOrdin MAI 160 – Regulament planificare SVSU
bulletOMAI 96/2016 – Criterii de performanta SVSU-SPSU
bulletOUG 21 din2004

Sursa ISU Arges