Centrul Operational Județean

Centrul Operational Județean (documente, planuri – modele):

a.SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE din zona de competenta – ISU Dambovita

b.Planuri in situatii de urgenta(cutremur, inundații, poluare, pandemie, etc.) -ISU Neamț

a.Centrul Operational Județean îndeplinește permanent funcțiile de monitorizare, evaluare, înștiințare, avertizare, prealarmare, alertare și coordonare tehnică operațională a intervențiilor pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Centrul Operational organizează și asigură Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Activitatea Centrului operațional se desfășoară permanent.

CENTRUL OPERATIONAL – ATRIBUTII PRINCIPALE

 • efectueaza activitati de analiza, evaluare si sinteza referitoare la situatiile de urgenta din competenta;
 • monitorizeaza evolutia situatiilor de urgenta si informeaza operativ, cand este cazul, presedintele comitetului pentru situatii de urgenta si celelalte organisme abilitate sa intreprinda masuri cu caracter preventiv ori de interventie, propunand, in conditiile legii, instituirea starii de alerta;
 • elaboreaza conceptia specifica privind planificarea, pregatirea, organizarea si desfasurarea actiunilor de raspuns, precum si conceptia de actiune in situatii de urgenta, conform reglementarilor interne, emise in baza raspunderilor privind tipurile de risc gestionate si functiile de sprijin indeplinite;
 • face propuneri comitetului pentru situatii de urgenta, respectiv Comitetului National, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventiva si de interventie in situatii de urgenta;
 • urmareste aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;
 • fasigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor si urmareste mentinerea legaturilor de comunicatii cu Centrul Operational National, centrele operative cu functionare permanenta, cu alte organisme implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si cu fortele proprii aflate in indeplinirea misiunilor;
 • centralizeaza solicitarile privind necesarul de resurse pentru indeplinirea functiilor de sprijin, premergator si in timpul situatiilor de urgenta, si le inainteaza organismelor abilitate sa le solutioneze;
 • asigura transmiterea mesajelor de instiintare primite catre structurile din subordine, cele cu care colaboreaza si catre autoritatile locale;
 • evalueaza consecintele probabile ale surselor de risc;
 • jgestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta date in competenta;
 • desfasoara activitati in domeniul primirii si acordarii asistentei internationale, al medicinii de urgenta a dezastrelor, al asistentei psihologice si religioase;
 • indeplineste alte atributii, conform reglementarilor interne, emise in baza prevederilor legale.

Actualizat 31.12.2019

 SCHEMA CU RISCURILE TERITORIALE din zona de competenta a ISU „Basarab I” Dâmbovița.
Schema cu riscurile teritoriale se elaborează în scopul identificării şi evaluării tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, pentru stabilirea măsurilor în domeniul prevenirii şi intervenţiei, precum şi pentru aplicarea şi cuprinderea acestora, de către autorităţile administraţiei publice locale, în „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în unităţile administrativ teritoriale”.

Anexe:

 1. A1 – Scurt istoric
 2. A2 – Harta cu raioanele de intervenție
 3. A3 – Harta cu rețeaua de transport rutier, feroviar și aerian
 4. A4 – Harta precipitațiilor medii anuale
 5. A5 – Harta cu zonele predispuse la riscuri biologice
 6. A6 – Harta cu zonele de risc la alunecări de teren
 7. A7 – Harta cu sursele de risc și zonele specifice la cutremur
 8. A8 – Harta cu sursele de risc la inundații
 9. A9 – Harta cu sursele de risc la incendii de padure
 10. A10 – arta cu riscurile la rețelele de repartiție a gazelor
 11. A11 – Harta cu sursele de risc la avalanșe și înzăpeziri
 12. A12 – Harta cu repartiția surselor de apă pe sectoare
 13. A13 – Harta cu magistralele de produse petroliere
 14. A14 – Harta cu riscurile tehnologice la retelele electrice
 15. A15 – Harta cu obiectivele care constituie surse de risc major
 16. A16 – Harta cu zonele de planificare la urgențe

 A C T U A L I Z A R E CJSU Dâmbovița 06.10.2017.

 •  PROCEDURA privind avizarea planurilor de intervenție.
 •  PROCEDURA privind activitatea desfăşurată de către CJSU Dâmboviţa la producerea unei situaţii de urgenţă alunecare de teren / eroziune de mal / fenomene meteo periculoase la nivel judeţean.
 • PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivel de judeţ, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective. Scopul P.A.A.R. este acela de a permite autorităţilor şi celorlalţi factori de decizie să facă alegerile cele mai bune posibile, referitoare la: prevenirea riscurilor; amplasarea şi dimensionarea unităţilor operative; stabilirea concepţiei şi elaborarea planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă; alocarea resurselor (forţelor şi mijloacelor) necesare.

SursaISU Dambovita

b.Planuri in situatii de urgenta (cutremur, inundații, poluare, pandemie, etc.) modele

 

Sursa – I.S.U. Neamt