Legislație

1) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

2) Legea nr.1/2011 legea educaţiei naţionale;

3) Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare;

4) O.G.R. nr.129/2000 privind formarea profesionala a adulţilor, aprobată prin Legea nr.375/2002;

5) H.G.R. nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G.R. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulţilor;

Situații de urgență si protecțíe civila:

6).O.U.G. nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

7)Legea nr. 481/2004 din 8 noiembrie 2004*** Republicat privind protecţia civilă;

8) H.G. 94 din 2014. privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă;

9) H.G.R. nr. 1489/2004 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă;

10).H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

11)H.G.R. nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

12) H.G.R. nr. 547/2005 pentru aprobarea strategiei naţionale de protecţie civilă;

13) H.G.R. nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă;

14)O.M.A.I. nr. 181/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administraţiei şi Internelor;

15).H.G.R. nr. 630/2005 pentru stabilirea semnului distinctiv naţional prin care se identifică personalul şi se marchează mijloacele tehnice, adăposturile, alte bunuri de protecţie civilă, uniforma şi cartea de identitate specifice personalului specializat cu atribuţii în domeniul protecţiei civile;

16) H.G.R. nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;

17) H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;

18)  O.M.A.I. nr. 224/2011 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a măsurilor de protecţie civilă în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;

19) Ordin comun MMSSF/MEN nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adulţilor;

20) Ordin comun M.M.S.S.F./M.E.N. nr. 5253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formarii profesionale a adulţilor;

21) O.M.A.I. nr.250/2010 privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă abogat cu OMAI 96 din 2016

22) Ordin comun M.A.I./M.D.R.A.P. nr.99/2914/2013 privind pregătirea in domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, în perioada 2013-2016;

23) Ordin comun M.A.I./M.T.I/M.E.N. nr.1508/2058/5709/2006 pentru realizarea şi implementarea în sistemul educaţional a Programului naţional de educaţie antiseismică;

24) O.M.E.N. nr.3825/2013 privind aprobarea regulamentelor concursurilor naţionale „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”;

25) O.M.A.I. nr. 89/2013 privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate;

26) O.M.A.I. nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor in domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările ulterioare;

27) O.I.G. nr. 104/2014 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;

28) Protocol de colaborare între M.A.I. şi M.E.N. nr. 62170/9647/2013 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior;

29) Protocol de colaborare între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi IGSU nr.52792/39442/2012.

Sursa: IGSU