Planificarea intervenției

HG 1492 din 2004

CAP. I. Dispozitii generale

Art. 1.Serviciile de urgenta profesioniste, constituite ca servicii publice deconcentrate in subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, se infiinteaza, in fiecare judet si la nivelul municipiului Bucuresti, in scopul managementului situatiilor de urgenta pe tipurile de risc din competenta.

Art. 2(1) Serviciile de urgenta profesioniste functioneaza ca inspectorate, cu personalitate juridica, in subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectoratul General.
(2) Inspectoratele sunt structuri specializate, destinate sa execute misiuni de prevenire, monitorizare si gestionare a situatiilor de urgenta.
(3) Inspectoratele fac parte din fortele de protectie ale Sistemului de securitate si aparare nationala si din subsistemul local de management al situatiilor de urgenta.
(4) Activitatea inspectoratelor, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Administratiei si Internelor in teritoriu, este coordonata de prefect.

CAP. II.Principii de organizare si functionare

Art. 3.(1) Organizarea si functionarea inspectoratelor se bazeaza pe principiile legalitatii, autonomiei, impartirii administrativ-teritoriale, deconcentrarii si descentralizarii responsabilitatii, corelarii cerintelor si resurselor, cooperarii si solidaritatii, in vederea:
a) pregatirii preventive si protectiei prioritare a populatiei;
b) realizarii conditiilor necesare supravietuirii in situatii de urgenta;
c) participarii la protectia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu si a bunurilor materiale, precum si a mediului;
d) desfasurarii pregatirii profesionale a personalului organismelor specializate si serviciilor de urgenta;
e) organizarii si executarii interventiei operative pentru limitarea si inlaturarea efectelor situatiilor de urgenta;
f) constituirii rezervelor de resurse financiare si tehnicomateriale specifice.
(2) Aplicarea principiilor prevazute la alin. (1) vizeaza urmatoarele obiective:
a) timpul de raspuns si operativitatea permanenta;
b) supletea organizatorica;
c) capacitatea de raspuns credibila;
d) restructurarea si modernizarea serviciilor de urgenta profesioniste;
e) parteneriatul operational intensificat;
f) interventia graduala;
g) interoperabilitatea la nivel local, zonal, regional si international;
h) managementul integrat al serviciilor de urgenta profesioniste;
i) participarea cu resurse a comunitatilor locale.

Art. 4.In cadrul inspectoratelor se constituie si functioneaza ca structuri specializate:
a) centrul operational judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, care indeplineste permanent functiile de monitorizare, evaluare, instiintare, avertizare, prealarmare, alertare si coordonare tehnica operationala a interventiilor pentru gestionarea situatiilor de urgenta;
b) inspectia de prevenire, care indeplineste, la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, functiile de reglementare, avizare/autorizare, informare publica, indrumare si control privind prevenirea situatiilor de urgenta, precum si pregatirea populatiei privind comportarea in situatii de urgenta;
c) grupuri de prevenire si interventie, detasamente, detasamente speciale, sectii, statii, pichete, echipe si echipaje, ca structuri de interventie de pompieri, de protectie civila si securitate civila si mixte; in cadrul structurilor de interventie se constituie un numar variabil de echipe si echipaje specializate pe tipuri de interventii;
d) structuri de suport logistic;
e) alte structuri functionale;
f) garda de interventie a subunitatii specializate, constituita din echipajele si personalul operativ care executa serviciul permanent in aceeasi tura.

Art. 5.La dimensionarea structurilor specializate si compartimentelor functionale ale inspectoratelor se au in vedere, cumulativ, urmatoarele elemente:
a) tipurile de risc gestionate si frecventa lor de manifestare;
b) suprafata unitatii/unitatilor administrativ-teritoriale din sfera de competenta si potentialul economic al acesteia/acestora;
c) densitatea populatiei;
d) volumul si complexitatea atributiilor stabilite in competenta;
e) necesarul de inzestrare cu mijloace tehnice si performantele acestora, in raport cu timpii de raspuns;
f) caracterul operativ, tehnic sau administrativ al atributiilor si activitatilor;
g) nivelul de pregatire necesar si nevoile de specializare ale personalului;
h) necesitatea asigurarii operativitatii permanente.

Art. 6.(1) Inspectoratul isi indeplineste misiunile specifice intr-o portiune din teritoriul national, denumita zona de competenta, care coincide, de regula, cu teritoriul judetului.
(2) Zonele de competenta, denumirile inspectoratelor si sediile acestora sunt prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(3) Pentru situatiile de urgenta care impun concentrari masive de forte si mijloace de interventie, inspectoratele stabilesc din timp nevoile estimate si solicita in sprijin grupari operative ori subunitati specializate, care vor actiona temporar in afara zonelor de competenta.
(4) In situatii de urgenta inspectoratul poate actiona temporar si in afara zonelor de competenta. Compunerea si valoarea gruparilor operative si aliniamentele pana la care acestea pot actiona in afara zonelor de competenta se stabilesc prin documente operative aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General, denumit in continuare inspector general.
(5) Pentru grupurile de interventie se stabilesc zone de responsabilitate aprobate de seful inspectoratului.

Art. 7.(1) Inspectoratul este condus de seful inspectoratului, numit in conditiile legii, la propunerea prefectului.
(2) Seful inspectoratului are calitatea de ordonator tertiar de credite.
(3) In exercitarea atributiilor sale seful inspectoratului emite ordine.
(4) Seful inspectoratului raspunde de aplicarea legii in domeniul de competenta si asigura executarea dispozitiilor organelor ierarhice, precum si a celor date de prefect in baza prevederilor art. 24 din Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului.

Art. 8.(1) Seful inspectoratului este ajutat de un prim-adjunct si un adjunct, numiti prin ordin al inspectorului general.
(2) Prim-adjunctul sefului inspectoratului coordoneaza nemijlocit centrul operational.
(3) Adjunctul sefului inspectoratului este seful inspectiei de prevenire.
(4) In absenta sefului inspectoratului conducerea se asigura de prim-adjunctul prevazut la alin. (1) ori de alta persoana desemnata de acesta.

Art. 9.(1) In raport cu natura riscurilor si frecventa lor de manifestare se constituie subunitati specializate de pompieri, de protectie civila si mixte.
(2) Pentru fiecare subunitate se stabileste un raion de interventie pe principiul timpului de raspuns.
(3) Raioanele de interventie pot depasi limitele zonei de competenta numai pentru nevoi operative.
(4) Conducerea subunitatii specializate se asigura de catre comandantul acesteia, ajutat de un adjunct, dupa caz.
(5) Echipajele, echipele si personalul operativ care executa serviciul permanent in aceeasi tura constituie garda de interventie.
(6) Garda de interventie este condusa nemijlocit de seful acesteia.

Art. 10.(1) Organigrama si statul de organizare ale inspectoratelor judetene se elaboreaza de Inspectoratul General si se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor, contrasemnat de ministrul delegat pentru administratia publica.
(2) Regulamentul de organizare si functionare al inspectoratului se aproba de catre inspectorul general.

CAP. III.Atributii inspectoratului

Art. 11.Inspectoratul indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) planifica si desfasoara inspectii, controale, verificari si alte actiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale si stabileste masurile necesare pentru cresterea nivelului de securitate al cetatenilor si bunurilor;
b) elaboreaza studii, prognoze si analize statistice privind natura si frecventa situatiilor de urgenta produse si propune masuri in baza concluziilor rezultate din acestea;
c) desfasoara activitati de informare publica pentru cunoasterea de catre cetateni a tipurilor de risc specifice zonei de competenta, masurilor de prevenire, precum si a conduitei de urmat pe timpul situatiilor de urgenta;
d) participa la elaborarea reglementarilor specifice zonei de competenta si avizeaza dispozitiile in domeniul prevenirii si interventiei in situatii de urgenta, emise de autoritatile publice locale si cele deconcentrate/descentralizate;
e) emite avize si autorizatii, in conditiile legii;
f) monitorizeaza si evalueaza tipurile de risc;
g) participa la elaborarea si derularea programelor pentru pregatirea autoritatilor, serviciilor de urgenta voluntare si private, precum si a populatiei;
h) organizeaza pregatirea personalului propriu;
i) executa, cu forte proprii sau in cooperare, operatiuni si activitati de instiintare, avertizare, alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire, cautare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a incendiilor, depoluare, protectie N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apa, iluminat, asanare de munitie neexplodata, protectie a bunurilor materiale si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravietuirea populatiei afectate si alte masuri de protectie a cetatenilor in caz de situatii de urgenta;
j) controleaza si indruma structurile subordonate, serviciile publice si private de urgenta;
k) participa la identificarea resurselor umane si materialelor disponibile pentru raspuns in situatii de urgenta si tine evidenta acestora;
l) stabileste conceptia de interventie si elaboreaza/ coordoneaza elaborarea documentelor operative de raspuns;
m) avizeaza planurile de raspuns ale serviciilor de urgenta voluntare si private;
n) planifica si desfasoara exercitii, aplicatii si alte activitati de pregatire, pentru verificarea viabilitatii documentelor operative;
o) organizeaza banca de date privind interventiile, analizeaza periodic situatia operativa si valorifica rezultatele;
p) participa cu grupari operative/solicita sprijinul gruparilor operative stabilite si aprobate pentru/la interventii in zona/in afara zonei de competenta;
q) participa la actiuni de pregatire si interventie in afara teritoriului national, in baza acordurilor la care statul roman este parte;
r) participa la cercetarea cauzelor de incendiu, a conditiilor si imprejurarilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor si dezastrelor;
s) stabileste, impreuna cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;
t) controleaza respectarea criteriilor de performanta, stabilite in conditiile legii, in organizarea si dotarea serviciilor voluntare si private, precum si activitatea acestora;
u) constata si sanctioneaza, prin personalul desemnat, incalcarea dispozitiilor legale din domeniul de competenta;
v) desfasoara activitati privind solutionarea petitiilor in domeniul specific;
w) organizeaza concursuri profesionale cu serviciile voluntare si private, precum si actiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din scoli;
x) asigura informarea organelor competente si raportarea actiunilor defasurate, conform reglementarilor specifice;
y) incheie, dupa terminarea operatiunilor de interventie, documentele stabilite potrivit regulamentului prevazut la art. 13;
z) indeplineste alte sarcini stabilite prin lege

Mulțumesc pentru vizită.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.