Asociația ,,Salvatorul Nemțean"

ASOCIATIA PERSONALULUI IN ACTIVITATE SI IN REZERVA DE POMPIERI SI PROTECTIE CIVILA „SALVATORUL NEMTEAN”

SCOPURILE SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

a) de a organiza si desfasura actiuni cultural-educative ca caracter tehnico-aplicativ destinate sa asigure promovarea traditiilor specifice institutiei pompierilor atat pe teritoriul Romaniei cat si in cadrul relatiilor cu institutiile similare din alte tari, precum si de acordare de ajutoare umanitare asociatilor, membrilor de familie sau, dupa caz, urmasilor acestora in situatia afectarii starii de sanatate survenita atat in timpul serviciului cat si in timpul liber sau in situatia diminuarii considerabile a contului personal in situatii de urgenta.

b) colectarea si distribuirea de fonduri banesti si ajutoare materiale dm tara si din strainatate in vederea sprijinirii I.S.U.J. Neamt, persoanelor aflate in situatii deosebite a institutiilor publice in special a unitatilor de invatamant a spitalelor, caminelor si a persoanelor apartinand unor categorii personale si sociale defavorizate inclusiv a membrilor asociatiei.

c) organizarea de actiuni cultural-sportive, distractive, concursuri sau altele asemanatoare menite sa atraga fonduri banesti sau bunuri materiale destinate scopurilor umanitare.

d) facilitarea accesului persoanelor eu posibilitati materiale mai mari de a face donatii sponsorizari, actiuni de intrajutorare in scopuri umanitaree) procurarea de mijloace moderne de informatizare, preluarea de date si mijloace de comunicare necesare I.S.UJ. Neamt, institutiilor publice, în specia unitatilor de învatamânt sau pentru persoane ori categorii profesionale cu posibilitati materiale reduse, chiar pentru membrii asociatiei.

f) organizarea unor actiuni de strângere de fonduri pentru îndeplinirea scopurilor promovate de asociatie astfel: tombole, licitatii, concursuri, simpozioane, seminarii.

g) ajutorarea persoanelor ori a familiilor ale caror mijloace materiale sunt reduse sau care provin din medii defavorizate, oferindu-li-se acestora sansa de a se reabilita, integra si promova, de a avea acces la cunoastere si dezvoltare prin mijloace moderne de informare provenite din fondurile colectate de catre membrii asociatiei.


Art 8 – Obiectivele asociatiei se realizeaza la nivel de sectiuni sau prin efortul reunit al întregului.Consiliu Director si al membrilor si constau în:

a) promovarea si sustinerea unei activitati editoriale specifice, de carte si presa domeniala, prin publicarea de lucrari de referinta, cercetari din domeniu, legislatie, materiale de reclama si de informare publica legate de activitatea pompierilor si protectie civila;

b) realizarea sau întretinerea de monumente si activitati cultural artistice care sa reprezinte activitatea pompierilor;

c) realizarea de sesiuni de comunicari, referate, conferinte, consfatuiri, alte manifestari cultural educative cu tematica de prevenirea si stingerea incendiilor si protectie civila sau din domeniile istoric si cultural – artistic;

d) realizarea unor concursuri, expozitii sau saloane zonale sau nationale cu tematica din domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si protectie civila

e) colaborarea cu factori culturali, institutiile publice si private, cu persoane fizice si juridice, pentru acordarea asistentei de specialitate în domeniul realizarii unor manifestari culturale, de educare comune, de specialitate sau de popularizare;

f) initierea si dezvoltarea de colaborari cu alte fundatii, cu societati cu program similar din lume, asociatii profesionale nationale si internationale, precum si a schimburilor de materiale; participarea la conferinte nationale si internationale, sustinerea de lucrari teoretice si practice, lucrari istorfografice, realizarea unor schimburi de experienta, primirea în acelasi scop a unor delegatii straine etc;

g) organizarea si stimularea cercetarii istoriografîce a traditiilor de lupta ale pompierilor din judetul Neamt si din tara; lansarea unor teme de cercetare si premierea lucrarilor valoroase produse la temele respective;

h) ajutorarea materiala / financiara a asociatiilor si membrilor familiilor acestora sau urmasilor, în cazul unor accidente care le-au afectat sanatatea, necesitând spitalizare îndelungata, interventii si tratamente în tara si strainatate, recuperari precum si în caz de deces.


Cererea de inscriere in Asociatie: cerere_inscriere.pdf
Conform Codului Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea sa redirectioneze 2% din impozitul pe veniturile obtinute in anul precedent catre o entitate nonprofit (asociatie sau fundatie). Puteti astfel decide catre cine merg 2 % din impozitele dumneavoastra.

Aceasta optiune nu va costa nimic ! Daca nu o folositi, suma respectiva ramane statului !

Prin directionarea a 2% din impozitul pe venitul global nu efectuati cheltuieli suplimentare, suma reprezinta o parte din impozitul pe care l-ati platit deja catre bugetul statului pentru veniturile realizate in cursul anului precedent. Utilizand aceasta posibilitate, stabiliti chiar dumneavoastra in ce domeniu sa fie cheltuiti o parte din banii pe care i-ati platit ca impozit si, in acelasi timp, contribuiti la realizarea unor proiecte pe care le considerati importante pentru judetul Neamt si domeniul in care lucrati. Suma reprezentand 2% din impozitul dumneavoastra pe venit o puteti directiona numai catre o singura organizatie nonprofit. Asociatia „SALVATORUL NEMTEAN” va roaga sa directionati 2% din impozitul pentru anul 2009 pentru cresterea capacitatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Petrodava al Judetului Neamt de gestionare a situatiilor de urgenta.

Cerere pentru destinatia 2% din impozitul anual, Cerere pentru destinatia 20% din impozitul pe venit

Formular 230– Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ :

cerere230 /2013.pdf

Formular 200– Declaratie�privind�veniturile�realizate�din�Romania 
cerere200 /2013.pdf

Site – http://www.ijsunt.ro/asociatie.php#2lasuta