Asociații sportive pompieri

 

Asociația Sportivă a Pompierilor din România (A.S.P.R.)

1A.S.P.R. SUCURSALA NEAMT

2.Asociația Sportivă Pompierul Sibiu

3.Aociatia Sportvă Pompierul Galați – Pagina Facebook

4.Asociatia Sportiva Calarasi – Pagina Facebook

5.Asociatia Sportiva Dambovita -site

1. ASOCIATIA SPORTIVA A POMPIERILOR DIN ROMANIA – SUCURSALA NEAMT
STATUL ASOCIATIEI SPORTIVE A POMPIERILOR DIN ROMANIA(Model)

CAPITOLUL I – Denumirea, natura juridica, obiect, scopul, patrimoniu, sediu

Art. (1) Se constituie „Asociatia Sportiva a Pompierilor din România” (A.S.P.R.).
(2) Aceasta denumire va fi respectata în toate documentele, anunturile si în relatiile interne si international
Art. 2.Asociatia este persoana juridica româna de drept privat, apolitica si fara scop lucrativ.
Art. 3Asociatia se constituie pe termen nelimitat si îsi începe activitatea la data înscrierii ca persoana juridica.
Art. 4.Scopul constituirii asociatiei consta în crearea cadrului organizatoric pentru realizarea conducerii si coordonarii activitatilor de educatie fizica, sport si turism, precum si pregatirea loturilor si echipajelor pompierilor în vederea participarii la concursurile si campionatele interne si internationale, organizate conform calendarelor sportive si regulamentelor competitionale.

Art. 5.Pentru realizarea scopului prevazut la Art. 4, asociatia are stabilite urmatoarele obiective de baza:
a) realizarea pregatirii fizice complexe a pompierilor;
b) organizarea de activitati de educatie fizica, sport si turism cu membrii asociatiei si membri de familie ai acestora;
c) mentinerea si întarirea sanatatii, dezvoltarea calitatilor fizice si morale ale membrilor;
d) editarea de publicatii cu tematica specifica activitatilor pompierilor;
e) popularizarea rezultatelor concursurilor profesionale ale pompierilor;
f) dezvoltarea colaborarii cu organizatiile sportive din tara si cele de profil din strainatate, participarea la activitatile sportive, cultural-educative si de turism organizate de uniunile sportive mondiale, europene sau zonale de pompieri.


Art. 6.(1) Activitatile se organizeaza si se desfasoara conform programelor de activitate proprii si calendarului sportiv anual al Ministerului de Interne.
(2) Programele de activitate prevazute la alin. (1) se întocmesc anual la nivelul asociatiei si filialelor, pe centre si sectii, în functie de activitatile preconizate a se desfasura.
Art. 7.(1) Activitatile sportive se realizeaza prin forme si mijloace competitionale si necompetitionale.
(2) Formele si mijloacele necompetitionale sunt:
a) mersul si alergarea pe distante medii si lungi;
b) gimnastica de întretinere;
c) însusirea elementelor de baza pentru practicarea diferitelor ramuri si discipline sportive ca: tir, înot, schi, atletism, tenis, s.a.;
d) excursii, drumetii, caravane auto, cicloturism, orientare turistica, s.a.
(3) Formele si mijloacele competitionale sunt:
a) competitii internationale;
b) campionate sportive anuale cu caracter intern;
c) competitii si concursuri sportive aplicative organizate cu diferite ocazii (evenimente istorice nationale, sarbatorirea unor momente festive din istoria unitatilor teritoriale, s.a.);
d) competitii sportive organizate pe plan local sau interjudetean;
e) concursuri aplicative cu caracter militar.

Citeste tot Statutul
 
• CALENDAR ACTIVITATI – ASPR Neamt
Repartizarea Inspectoratelor pe grupe la Minifotbal – Sah – Tenis de masa – Fotbal tenis – Volei
CALENDARUL ACTIVITATILOR IN ANUL 2014 ASPR
  » Calendar 2014
REGULAMENTE COMPETITII 2014 ASPR

• CONDUCERE – ASPR Neam
Presedinte » Lt. Manole Ionut
Vicepresedinte Cpt Ciucanu Gabriel
Membrii permanenti si supleanti 3+3 =6
Gestionari -5
Contabiil -1
Cenzori – 3
Casier  -1
Secretar – 1
• CONTACT – ASPR Neamt
Adresa: PIATRA NEAMT, Str. Cuiejdi, nr. 34,Cod postal:610024
Web: http://www.ijsunt.ro/asociatia_sportiva.php
Email: aspr.neamt@yahoo.com , Telefon: 0744 973 560
Persoana de contact: cpt. Ciucanu Gabriel
Sursa – http://www.ijsunt.ro/asociatia_sportiva.php

2. Asociația sportivă pompierul Sibiu

În perioada 05.01 – 10.05. 2008, în baza aprobării conducerii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu, Asociaţia Sportivă “Pompierul” Sibiu a demarat proiectul pentru amenajarea unui teren de minifotbal din gazon sintetic.

Scopul amenajării terenului din incinta bazei sportive este în conformitate cu prevederile statutului asociaţiei, care la art. 5 prevede următoarele: Asociaţia Sportivă Pompierul Sibiu este non-profit şi are ca scop principal activitatea de menţinere şi întărire a sănătăţii, călirea organismului, dezvoltarea calităţilor fizice şi morale ale cadrelor, folosirea timpului liber într-un mod util şi plăcut, precum şi stimularea celor cu aptitudini fizice deosebite pentru sportul de performanţă, respectând toate regulamentele şi instrucţiunile M.I.R.A.

Prin implicarea directă şi prin efortul susţinut al colectivului responsabil pentru lucrare şi al membrilor Asociaţiei Sportive din subunitatea Sibiu, terenul a fost finalizat în data de 10.05.08. Colectivul responsabil de la nivelul inspectoratului îşi manifestă aprecierea şi aduce mulţumiri tuturor membrilor asociaţiei care au contribuit la finalizarea lucrărilor.

La acest proiect au contribuit diferiţi agenţi economici, în baza bunelor relaţii existente între aceştia şi reprezentanţii inspectoratului. Mulţumim în acest sens, următorilor sponsori: Concefa S.A., BRD Group Societe Generale, Biotechnik Cisnădie, S.C. Doboş SNC Sibiu, S.C Fusion România S.R.L., CONA S.R.L. Sibiu, Transgaz Mediaş, Stanciu&Asociaţii S.R.L Bucureşti, S.C. INTERCORA S.A., S.C. DAFORA S.A. Mediaş.

Competiţii şi activităţi sportive desfăşurate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu

Principalele competiţii sportive propuse a fi desfăşurate de efectivele ISU Sibiu, în prima parte a anului 2008:

 • »Tenis de masă
 • »Judo
 • »Fotbal
 • »Tir
 • »Tenis
 • »Cross
 • »Atletism şi cross
 • »Voley
 • »Înot
 • »Unifight
 • »Karate do
 • »Şah
» Cupa Protecţiei Civile

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu a organizat, în perioada 25.02 – 26.02.08 Cupa Protecţiei Civile – campionat de minifotbal, cu ocazia aniversării a 75 de ani de la înfiinţarea Protecţiei Civile în România.

Competiţiile s-au desfăşurat la Sala Polivalentă Transilvania din Sibiu. Din componenţa echipelor au făcut parte reprezentanţi din cadrul: Consiliului Judeţean Sibiu, Instituţiei Prefectului, Primăriei, unităţilor M.I.R.A din judeţ (Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Serviciul Român de Informaţii, Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale); nu au lipsit din competiţie reprezentanţii mass-media. La acest campionat, ISU Sibiu a obţinut locul IV.

» Cupa Jandarmeriei

În perioada 24 – 30.03.08, la Sala Polivalentă Transilvania din Sibiu, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu a participat cu o echipă la „Cupa Jandarmeriei” (campionat de minifotbal), organizat de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean “General de brigadă Mihail Rasty Sibiu, cu ocazia aniversării a 158 ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române. Echipa ISU Sibiu s-a clasat pe locul III.

» „Cupa A.S.P.R” (Asociaţia Sportivă a Pompierilor din România), ediţia a VII-a 2008

În perioada 06.05.08 – 07.05.08, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu a găzduit etapa I faza interjudeţeană (retur) a Campionatului de minifotbal “Cupa A.S.P.R” (Asociaţia Sportivă a Pompierilor din România), ediţia a VII-a 2008.

Meciurile s-au desfăşurat pe terenul de fotbal recent modernizat al Bazei Sportive “Pompierul”, din cadrul inspectoratului. În cadrul acestei competiţii sportive au participat echipele de minifotbal ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din următoarele judeţe: Braşov, Sibiu, Harghita, Covasna şi Mureş.

Loturile au fost formate din maxim 14 membri, astfel: 6 jucători titulari, 7 rezerve, 1 antrenor care îndeplineşte funcţia de şef de lot. Jucătorii au făcut parte din următoarele categorii: personal militar (ofiţeri, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi voluntari), şi personal civil din cadrul I.G.S.U şi inspectoratele/ unităţile subordonate. Scopul organizării unor astfel de concursuri este acela de a angrena personalul din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă ale judeţelor mai sus menţionate, în activităţi sportive, pentru încurajarea spiritului de întrecere, a ambiţiei, a lucrului în echipă şi nu în ultimul rând a disciplinei sportive.

Cupa 1 Iunie 2008

Activităţile cuprinse în program s-au desfăşurat în data de 03.06.08, în intervalul orar 10:00–15:00, la baza sportivă „Pompierul”, din Sibiu, str. Maramureşului şi la sediul inspectoratului. Au fost invitaţi să participe la aceste manifestări aproximativ 250 de elevi de ciclu primar şi gimnazial, înscrişi la unităţile de învăţământ din municipiul Sibiu.

Competiţii sportive:

 • » Săritura în lungime de pe loc
 • » Concurs de predare a ştafetei (4x25m)
 • » Probă alergare de rezistenţa (400/600m)
 • » Campionat de minifotbal: echipe mixte, fete & băieţi

Scopul întrecerilor sportive a fost acela de a evidenţia valoarea educativă a sportului, care practicat în regim de continuitate, contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate fizică şi psihică. Tinerii sunt încurajaţi astfel să-şi dezvolte capacităţile fizice precum şi aptitudinile sociale cum ar fi munca în echipă, solidaritatea, toleranţa şi spiritul de fair-play.

Cupa 13 septembrie 2008

În baza programului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă privind organizarea şi desfăşurarea unor evenimente speciale, cu ocazia sărbătoririi a 160 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii, în perioada 01. – 05.09.2008, Asociaţia Sportivă “Pompierul” Sibiu şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu au organizat un campionat de minifotbal – „Cupa 13 Septembrie 2008”.

Meciurile s-au desfăşurat pe terenul de fotbal, din cadrul Bazei Sportive „Pompierul” Sibiu; echipele au fost formate din cadre aparţinând: Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sibiu, Inspectoratului Judeţean de Poliţie al Judeţului Sibiu, S.I.I.P.I Sibiu, Detaşamentului de Pompieri Mediaş, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, Primăriei Municipiului Sibiu, Centrului Chinologic Sibiu, Serviciului Român de Informaţii.

Campionatul de înot

Conform Calendarului principalelor activităţi sportive, interne şi internaţionale în anul 2008, în luna iunie 2008 s-a organizat campionatul de înot, faza pe inspectorat. Cadre calificate:

 • Masculin, pâna la 35 ani:
  • 100 m liber:
   • 1. Lt. David D.1’11’’02
   • 2. Slt. Boaru M. 1’13’’20
   • 3. Sg. maj. Paraschivescu B. 1’25’’20
  • 100 m bras:
   • 1. Lt. David D. 1’39’’70
   • 2. Sg. maj. Paraschivescu B. 1’48’’04
   • 3. Plt. Jalbă B. 1’57’’28
  • 200 m liber:
   • 1. Lt. David D. 2’52’’10
   • 2. Slt. Boaru M. 3’10’’15
   • 3. Sg. maj. Paraschivescu B. 3’50’’00
 • Masculin, 36 – 45 ani:
  • 100 m liber: 1. Mr. Salomiu V.1’22’’24
  • 100 m bras: 1. Mr. Salomiu V. 1’51’’31

La etapa pe ţară a campionatului de înot, din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu s-au calificat:

 • Mr. Salomiu Valentin – 36 – 45 ani, 100 m liber;
 • Lt. David Daniel – până la 35 ani, 100 m liber.

Sursa – http://www.isusibiu.ro/asociatia_sportiva_pompierul_2008/