Col. Nicolae Cornea – I.G.S.U.


Domnule inspector general, ziua de 13 septembrie se sărbătoreşte de către pompieri de mai bine de un secol. Cum motivează această tradiţie îndelungată?

Este un privilegiu pentru noi, cei de azi, să ne desfăşurăm activitatea într-una dintre instituţiile cu cea mai îndelungată tradiţie de armă, atestată oficial în ţara noastră de peste 170 de ani. Este o mândrie, dar, în acelaşi timp, şi o datorie de onoare – aceea de a fi continuatori demni ai valorilor promovate de-a lungul timpului de către înaintaşii noştri, ai curajului şi devotamentului de care au dat dovadă de nenumărate ori pe frontul dăruirii şi sacrificiului, în sprijinul semenilor aflaţi la nevoie. Istoria a consemnat numeroase episoade, unele scrise cu litere de sânge, în evoluţia spre modernitate a societăţii româneşti, începând cu eroica bătălie din Dealu Spirii, în care pompierii şi-au făcut pe deplin datoria şi nu în puţine cazuri, chiar cu jertfa supremă. Toate acestea sunt repere morale, întipările în conştiinţa fiecărui pompier din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile subordonate acestuia, repere care stau la baza motivaţiei pentru meseria aleasă şi a profesionalismului din ziua de astăzi. Nu putem fi sub nicio formă mai prejos, nici faţă de înaintaşii noştri, nici faţă de aşteptările şi cerinţele actuale ale societăţii.

Colonel_dr_Nicolae_Cornea___numit_oficial_

Stingerea incendiilor a rămas „baza” în atribuţiile pompierilor?
Chiar şi astăzi, de cele mai multe ori, pompierul este asociat cu incendiul. Cu timpul însă, pe profilul pompierului s-au grefat multe alte misiuni pe care trebuie să le îndeplinească pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, generate de o multitudine de riscuri, astfel încât, de ceva vreme, putem spune, fără echivoc, că pompierul şi-a dobândit renumele de „salvator universal”. Este frustrant să auzi expresii de genul „pompierii şi angajaţii SMURD”, „pompierii şi scafandrii” sau „pompierii şi pirotehniştii”, când tu ştii că sunt aceiaşi…
Dacă analizăm doar din punct de vedere statistic, la nivelul anului 2014, incendiile reprezintă, numeric, aproximativ şase la sută din totalul situaţiilor de urgenţă la care s-a intervenit, ponderea revenind interven­ţiilor SMURD, cu aproximativ 87 la sută, diferenţa constituind-o alte situaţii (protecţia comunităţilor, asistenţă persoane etc.). Dacă punem în balanţă consumul de resurse umane, materiale şi de timp, procentele sunt sensibil echilibrate între intervenţiile SMURD, pe de o parte, respectiv incendii şi alte situaţii de urgenţă, pe de altă parte. În acest context, este de evidenţiat faptul că amploarea şi intensitatea situaţiilor
de urgenţă au determinat valori ale timpului mediu de intervenţie cuprinse între 52 de minute, în cazul acordării asistenţei medicale de urgenţă, şi aproape trei ore pentru acţiunile care au vizat răspunsul în cazul incendiilor, fenomenelor meteo periculoase, înlăturarea efectelor inunda­ţiilor, avariilor la utilităţi, acţiunilor pirotehnice.

Unităţile I.G.S.U. sunt dotate, pe an ce trece, cu tehnică ultramodernă de intervenţie. Acest lucru a dus la scăderea timpului de răspuns?
Dotarea cu tehnică performantă a fost şi este în continuare o prioritate instituţională. Ea este reclamată atât de creşterea frecvenţei de manifestare a tipurilor de risc gestionate, cât şi de necesitatea dimensionării şi distribuţiei subunităţilor operative, în concordanţă cu riscurile acoperite. Argumen­tul forte, pe care putem fundamenta nevoia continuă de îmbunătăţire a dotării,Cornea-2 îl reprezintă creşterea de peste 10 ori a numărului de intervenţii înregistrate în ultima decadă la nivel naţional (de la o valoare puţin sub 30.000 în 2003, la peste 310.000 de inter­venţii în anul 2013) şi, mai ales, faptul că, în prezent, cu toate eforturile întreprinse, peste 50 la sută din totalul tehnicii de intervenţie la incendii are o vechime de peste 20 de ani. În aceste condiţii, timpul de răspuns, ce constituie factorul esenţial care, în ceea ce ne priveşte, face diferenţa, de multe ori, între viaţă şi moarte, se situează la o valoare medie de 17 minute, la intervenţiile pentru stingerea incen­diilor, şi de 11 minute în cazul asistenţei medicale de urgenţă furnizată de resursele SMURD. Desigur că reducerea timpului de răspuns – ca deziderat primordial pe care ni-l propunem – este legată în mod direct de posibilităţile de repartizare a tehnicii de intervenţie, astfel încât să putem asigura o mai bună acoperire a teritoriului. Pentru creşterea numărului de puncte de lucru, contăm pe sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale, care au în proprietate ori în administrare imobile ce permit înfiinţarea unor noi structuri operative de interven­ţie.
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 a adus un aport substanţial pe linia îmbunătăţirii dotării cu tehnică şi echipamente specifice de intervenţie a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. Pe de o parte, noile autospeciale achiziţio­nate au contribuit considerabil la îmbună­tăţirea indicatorilor de performanţă, asociaţi intervenţiei operative (timp de răspuns, eficienţă), iar pe de altă parte, au permis îmbunătăţirea dotării serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă din localităţi, prin transferul fără plată al autospecialelor disponibilizate de la serviciile profesioniste.
Totodată, din dispoziţia viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul Afacerilor Interne, domnul Gabriel Oprea, a fost demarată şi se află în fază finală procedura de achiziţionare de autoturisme cu dotări speciale pentru toate unităţile M.A.I., ceea ce va permite reducerea deficitului de astfel de mijloace şi la nivelul unităţilor subordonate I.G.S.U.
Pentru perioada 2014 – 2020, I.G.S.U. a iniţiat demersurile necesare pentru continuarea procesului de înzestrare cu autospeciale şi echipamente specifice, în cadrul Programului Operaţio­nal Infrastructură Mare (POIM), urmărindu-se reducerea deficitelor, înnoirea parcului de tehnică, dar şi o uniformizare a dotării la nivel naţional.

Cornea-3Domnule inspector general, de ce credeţi că pompierii sunt în topul încrederii populaţiei?
Acest aspect este legat, în mod evident, de două componente fundamen­tale, pe care instituţia le promovează continuu: în primul rând, un răspuns prompt, profesionist, bazat pe o capaci­tate de răspuns credibilă; a doua compo­nentă o constituie pregătirea personalului, capital la care facem eforturi pentru asigurarea mai multor specializări pentru acelaşi individ, care să răspundă nevoilor şi cerinţelor comunităţii afectate de situaţii de urgenţă. Prin urmare, calităţile profesionale şi umane pe care le au lucrătorii I.G.S.U. pot fi sintetizate în două cuvinte, înscrise pe frontispiciul instituţiei: curaj şi devotament.

SMURD a fost o noutate în intervenţiile pompierilor. Viitorul mai pregăteşte ceva?
Manifestările climatice extreme, dezastrele naturale şi, raportându-ne la realităţile prezentului, chiar evoluţiile geopolitice, reclamă imperativ existenţa unor structuri suple, dar capabile în acelaşi timp să gestioneze situaţii complexe. De aceea, calificarea persona­lului în mai multe specialităţi, enumerând aici, alături de cele de bază – pompier şi paramedic – pe cele de scafandru, alpinist, conducător ambarca­ţiuni, chimist şi genist, constituie premisa de la care pornim în continuarea procesului de modernizare şi flexibilizare instituţională. Această atitudine ne permite alinierea la standardele aplicabile în ţările partenere din U.E. şi N.A.T.O. Un exemplu cu care ne putem mândri este faptul că anul acesta, la nivelul instituţiei, a fost certificată prima echipă naţională de căutare-salvare urbană, compatibilă cu standardul internaţional INSARAG. Cu alte cuvinte, proiectarea sistemului de educare şi formare trebuie să se bazeze deopotrivă pe necesităţile individuale şi pe nevoile instituţionale. Suntem pe deplin conştienţi că dezvoltarea resursei umane este unul din cele mai importante aspecte pentru viitoarele noastre succese.

Adresaţi câteva cuvinte, prin revista „Pentru Patrie”, şi pompierilor, şicetăţenilor.
Continuăm o tradiţie care ne onorează, dar în acelaşi timp ne obligă. Ea nu se poate însă înfăptui decât prin dăruire exemplară, muncă asiduă şi atitudine empatică faţă de cetăţean, care este partenerul nostru cel mai important. Pentru instituţie este crucial să identifice tendinţele de evoluţie a societăţii, să anticipeze impactul acestei evoluţii asupra cetăţeanului şi să conlucreze activ cu toate celelalte componente ale Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
Sunt mândru că fac parte din acest minunat şi mare colectiv al pompierilor. La fel trebuie să fie oricare dintre cei care poartă pe uniformă însemnele distinctive ale I.G.S.U. Cu toţii suntem conştienţi de greutăţile inerente ce survin inevitabil în evoluţia instituţională, dar trebuie să stea în puterea noastră, a tuturor, să facem tot ce este necesat pentru a contribui continuu la creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor şi comunităţilor.
Să fim mereu o echipă! Să fim o mare familie! Numai împreună putem reuşi!
Tuturor pompierilor din România le urez, la ceas aniversar, multă sănătate, putere de muncă, reuşită în misiunile specifice! LA MULŢI ANI!

Sursa: Pentru Patrie – 2014, http://www.revistapentrupatrie.ro/index.php?option=com_content&id=1240:de-cele-mai-multe-ori-pompierul-este-asociat-cu-incendiul

Mulțumesc pentru vizită.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.