Serviciile voluntare fac doar prevenţie….

M.A.I.: Trei sferturi din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă fac doar prevenţie, nu au autospeciale pentru stingerea incendiilor

Ministerul Afacerilor Interne vrea să îmbunătăţească criteriile de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, în prezent trei sferturi dintre ele asigurând doar prevenţie, fără a avea în dotare autospeciale pentru stingerea incendiilor.

.

Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.) a publicat marţi, în dezbatere publică, un proiect de Ordin privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă. Iniţiatorii documentului menţionează că vor să reducă numărul de acte normative existente, prin comasarea reglementărilor aflate în conexiune şi înlăturarea paralelismelor legislative, pentru a permite asigurarea clarităţii şi coerenţei prevederilor incidente, dar şi să simplifice cadrul de funcţionare a serviciilor voluntare şi a serviciilor private, din perspectiva eficienţei lor în protejarea vieţii, bunurilor şi mediului. Iniţiatorii proiectului menţionează că, în prezent, sunt 3.150 de servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, care au fost constituite fără a ţine cont de tipurile şi nivelul riscurilor specifice comunităţilor.

MAI: Trei sferturi din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă fac doar prevenţie, nu au autospeciale pentru stingerea incendiilor

“Majoritatea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă (76 la sută) au în structură doar componenta preventivă şi echipe specializate, fără a avea în dotare autospeciale pentru stingerea incendiilor. Celelalte 745 (24 la sută) servicii voluntare deţin un număr de 848 de autospeciale pentru stingerea incendiilor, funcţionale, dintre care 777 (aproximativ 92 la sută) au o vechime de peste 15 ani, ceea ce creează dificultăţi în menţinerea în stare de operativitate a acestora, iar 476 autospeciale pentru stingerea incendiilor nu sunt înmatriculate ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor tehnice impuse de reglementări”, se arată în referatul de aprobare care însoţeşte proiectul supus dezbaterii publice.

De asemenea, din cei 110.350 de membri ai serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă doar 1.762 sunt calificaţi în centre de formare autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificare (A.N.C.). “Ca urmare a dotării insuficiente, încadrării deficitare şi pregătirii precare, serviciile voluntare asigură, anual, intervenţia la un număr redus de situaţii de urgenţă.

.

Din cauza unor prevederi ambigue ale Ordinul M.A.I. nr.158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, se constată extinderea la nivel naţional a activităţii unor societăţi prestatoare de servicii, fără a avea o dotare minimă corespunzătoare, asigurarea intervenţiei de către aceste servicii fiind adesea formală”, arată iniţiatorii proiectului de act normativ. Potrivit acestora, o situaţie frecvent întâlnită o constituie închirierea de către serviciile pentru situaţii de urgenţă, constituite ca societăţi, a autospecialelor de stins incendii pentru o perioadă limitată, până la obţinerea avizului pentru sector de competenţă, în vederea încheierii de contracte de intervenţie cu cât mai mulţi operatori economici/instituţii, fiind urmărit astfel, cu precădere, interesul comercial, nu şi asigurarea intervenţiei operative şi eficace.

Iniţiatorii proiectului de act normativ arată că noile prevederi aduc o serie de îmbunătăţiri, cum ar fi reducerea costurilor administrative ale operatorilor economici şi instituţiilor, prin stabilirea, în mod clar, în funcţie de nivelul riscului de incendiu, a criteriilor de constituire a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, inclusiv a obiectivelor la care este necesară asigurarea intervenţiei cu autospecială de stingere cu apă şi spumă şi corelarea criteriilor de constituire a serviciilor private cu reglementările tehnice actuale care stabilesc exigenţe ridicate în ceea ce priveşte echiparea construcţiilor cu instalaţii împotriva incendiilor. De asemenea, implementarea prevederilor acestui ordin ar asigura un nivel de securitate sporit, prin amplasarea resurselor serviciilor private în incinta obiectivelor protejate sau prin impunerea unui timp de răspuns prestabilit, ar creşte responsabilitatea în ceea ce priveşte funcţionarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, prin stabilirea principalelor atribuţii ale şefilor de servicii şi a criteriilor care conduc la anularea avizului de înfiinţare şi/sau a avizului de sector de competenţă pentru serviciile private.

Documentul stabileşte şi numărul minim de autospeciale din dotare, precum şi tipul acestora pentru serviciile private (constituite ca societăţi) pentru creşterea rolului complementar în asigurarea intervenţiei, reducerea pierderilor de vieţi omeneşti şi a pagubelor materiale generate de incendii şi introduce obligativitatea asigurării protecţiei unităţilor administrativ-teritoriale, cu cel puţin o autospecială de intervenţie pentru stingerea incendiilor, de către serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă.

Astfel, serviciile voluntare şi cele private vor fi clasificate în două categorii:

  • C1 – formate dintr-un şef serviciu, compartiment pentru prevenire sau specialişti pentru prevenire şi cel puţin o echipă specializată
  • C2 – formate dintr-un şef serviciu, compartiment pentru prevenire, una sau mai multe formaţii de intervenţie, compusă/compuse din cel puţin două grupe de intervenţie şi echipe specializate. Serviciile voluntare şi serviciile private tip C2 vor fi dotate cu autospeciale şi utilaje, în funcţie de riscurile ce trebuie gestionate în sectorul de competenţă şi vor avea obligaţia să le menţină permanent în sectorul de competenţă.

Vor avea obligaţia constituirii de servicii private tip C1 operatorii economici şi instituţiile care au în administrare:

  • clădiri sau ansamblu de clădiri de învăţământ de nivel centru universitar, inclusiv spaţii de cazare aferente acestora cu un număr de studenţi mai mare de 1000, forma de învăţământ – zi;
  • clădiri sau ansamblu de clădiri pentru sănătate, cu un număr de paturi mai mare sau egal cu 100, clădiri sau ansamblu de clădiri pentru cultură, cu număr de locuri mai mare de 600;
  • clădiri pentru activităţi sportive şi spectacole cu peste 600 locuri;
  • clădiri sau ansamblu de clădiri şi spaţii anexe pentru comerţ, cu suprafaţa desfăşurată peste 1.500 mp;
  • clădiri sau ansamblu de clădiri pentru turism, cu număr de locuri mai mare de 200;
  • clădiri înalte sau foarte înalte, cu excepţia clădirilor de locuit;
  • clădiri sau ansamblu de clădiri pentru producţie şi/sau depozitare, cu suprafaţa desfăşurată între 10.000 şi 50.000 mp, cu risc mare şi foarte mare de incendiu.

Operatorul economic supus legislaţiei privind controlul accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi cel care are în administrare clădiri sau ansambluri de clădiri, cu suprafaţa desfăşurată mai mare de 50.000 mp, cu risc mare şi foarte mare de incendiu, are obligaţia să constituie serviciu privat tip C2. Personalul serviciilor voluntare şi al serviciilor private trebuie să corespundă criteriilor fizice şi să fie apt medical şi psihologic şi poate activa în structurile operative până la 50 de ani.

Angajaţii vor putea activa şi peste această vârstă, dar nu mai mult de 55 de ani, în structurile operative, dacă, în urma evaluării anuale, corespund criteriilor fizice, sunt apţi medical şi psihologic. De asemenea, personalul serviciului voluntar poate activa şi peste vârsta de 55 de ani, ca specialist de prevenire.

Pregătirea personalului serviciilor voluntare şi al serviciilor private se va face prin programe de pregătire, instruiri, convocări, verificări, exerciţii şi concursuri profesionale, care se cuprind într-un plan de pregătire, coordonarea activităţii de pregătire urmând să se facă de către inspectoratele judeţene. În cadrul serviciilor voluntare, compartimentul de prevenire se dimensionează, cu personal, astfel încât să asigure un specialist pentru toate instituţiile publice şi operatorii economici din subordinea consiliilor locale, un specialist la fiecare 200 de gospodării, în mediul rural şi un specialist la fiecare 1.000 de locuinţe individuale sau gospodării, în mediul urban. Noile reglementări mai stabilesc că atunci când se va interveni fără sprijinul structurilor profesioniste de intervenţie ale inspectoratelor judeţene, în cel mult cinci ore de la finalizarea intervenţiei, şeful serviciului voluntar /serviciului privat va trebuie să notifice inspectoratul judeţean în a cărui zonă de competenţă se află.

Mai multe informaţíi mai jos:

Reclame

Mulțumesc pentru vizită. Vă rugăm să lăsați un răspuns.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s