112 – numărul unic urgenta

112 SALVEAZÃ VIAŢA, PROTEJEAZÃ CETÃŢEANUL ŞI PROPRIETATEA

“Accesul la numãrul de urgenţã 112 şi în general la serviciile telefonice de urgenţã reprezintã o cerinţã importantã pentru cetãţenii europeni. Numãrul unic de apel 112 este un prim exemplu al modului în care reglementãrile europene din domeniul telecomunicaţiilor au avut un impact direct asupra fiecãrui cetãţean european.

Este important ca cetãţenii sã aibã încredere în serviciile oferite la apelarea 112.”

CUM FUNCŢIONEAZĂ SISTEMUL 112  ?

Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă (S.N.U.A.U.) este constituit în scopul furnizarii către cetăţeni a Serviciului de urgenţă 112 şi asigură preluarea apelurilor de urgenţă de la cetăţeni şi, după caz, transmiterea acestora către agenţiile specializate de intervenţie, sau al prelucrării lor şi alertării directe a echipajelor de intervenţie în vederea asigurării unei reacţii imediate, uniforme şi unitare pentru soluţionarea urgenţelor. Pentru furnizarea Serviciului de urgenţă 112, S.N.U.A.U. este compus din centrele unice pentru apeluri de urgenţă, dispeceratele de urgenţă şi dispeceratele integrate de urgenţă, organizate la nivel de reşedinţă de judeţ, la nivelul municipiului Bucureşti şi la nivelul municipiilor şi oraşelor sau acolo unde este necesar.

Centrele unice pentru apeluri de urgenţă sunt operate de administratorul S.N.U.A.U, Dispeceratele de urgenţă sunt operate de agenţiile specializate de interventie iar Dispeceratele integrate de urgenţă sunt operate de administratorul S.N.U.A.U. şi de agenţiile specializate de intervenţie.

Sistemul asigură cooperarea între agenţiile specializate de intervenţie ale Poliţiei, Pompierilor, Ambulanţei, SMURD şi Jandarmeriei care au obligaţia de a asigura intervenţia la urgenţe.

Personalul Centrelor de preluare a apelurilor de urgenţă 112 este compus din personal specializat care răspunde la apelurile de urgenţă 24 din 24 de ore. Ei sunt instruiţi pentru a asista apelanţii în cazuri de urgenţă şi a-i ajuta în cel mai scurt timp posibil.

Numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 se apelează atunci când este necesară intervenţia agenţiilor specializate de intervenţie, pentru asigurarea asistenţei imediate în situaţii în care este periclitată viaţa, integritatea ori sănătatea cetăţeanului,ordinea publicăproprietatea publică sau privată ori mediul.

FUNCŢIONALITĂŢI

Centrele unice pentru apeluri de urgenţă dispun de o bază de date care îi ajută pe operatorii 112 să identifice numărul de telefon (ANI) de la care este apelat serviciul de urgenţă, să identifice apelantul şi să localizeze apelul (ALI), incidentul produs (în baza unui index de incidente) precum şi resursele de intervenţie cele mai apropiate (AVL). Acest lucru este posibil cu ajutorul indicilor/sistemelor de identificare:

A.N.I.  identificarea automată a numărului de telefon: pe monitorul operatorului apare numărul postului telefonic de unde este apelat sistemul.

A..LI.  identificarea automată a locaţiei: pe monitorul operatorului apar adresa apelantului, locul de unde acesta sună şi o serie de informaţii suplimentare necesare pentru a exploata toate resursele în vederea găsirii soluţiei optime pentru a ajunge în timp util la locul incidentului. 

În vederea soluţionării cazurilor de urgenţă, se foloseşte şi aplicaţia A.V.L. (Automatic Vehicle Location) care identifică poziţia autovehiculelor angajate în procesul de intervenţie la situaţiile de urgenţă dotate cu echipamente de comunicaţii radio (convenţionale sau digitale) care conţin un subsistem GPS. Pentru a putea transmite datele între terminalele mobile şi serverul AVL, aplicaţia AVL utilizează reţelele radio digitale şi/sau analogice (convenţionale), pentru poziţionarea vehiculelor de intervenţie şi identificarea traseelor optime de deplasare a acestora.

Sistemul permite înregistrarea convorbirilor şi stocarea datelor.

Modalitatea de procesare a unui caz

Tip incident:  un cetăţean apelează 112 pentru a semnala un accident rutier, cu victime;

– sistemul identifică numărul de telefon al persoanei care a semnalat cazul;

-se identifică natura / tipul incidentului;

– se determină numele şi adresa abonatului postului telefonic prin căutare automată în baza de date (la fel se procedează şi în ţările Uniunii Europene, S.U.A. şi Canada, fiind o măsură necesară pentru aflarea veridicităţii apelului) sau prin interviu cu apelantul;

– se determină locul incidentului, posibil ca acesta să nu corespundă cu adresa apelantului;

– operatorul cere apelantului date despre caz/victimă – persoane blocate, numărul victimelor, vârstă, sex, repere locaţie, ş.a.;

– se transmit, automat, toate datele, simultan, la dispeceratele Poliţiei, Ambulanţei şi Pompierilor/SMURD – pentru acest caz, altfel, pentru un alt tip de incident poate fi angajat doar un singur dispecerat (această operaţiune de transfer se realizează în 2-3 secunde);

– dispecerii stabilesc rapid mijloacele de intervenţie care participă la soluţionarea cazului, având la dispoziţie aplicaţia AVL (Localizare Automata a Vehiculelor) şi le alocă pentru intervenţie;

– pe hartă se afişează conexiunea caz – mijloace de intervenţie;

În baza legii, confidenţialitatea este o obligaţie a Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă (S.N.U.A.U.) şi a personalului său.

Utilizarea resurselor materiale şi umane la intervenţia de urgenţă este mult mai eficientă şi reprezintă un instrument util al actului managerial în rezolvarea situaţiilor de urgenţă. În acest fel, cele mai apropiate echipe de intervenţie vor sosi la faţa locului, economisind minute importante în salvarea unei vieţi omeneşti.

112 este număr unic european de urgenţă, benefic pentru turişti şi oameni de afaceri străini aflaţi pe teritoriul României.

112  este singura cale de comunicare ce poate activa simultan toate agenţiile responsabile în intervenţia la urgenţe.

Există toate premisele ca prin utilizarea eficientă a resurselor materiale şi umane implicate în rezolvarea urgenţelor să se micşoreze considerabil, timpul de intervenţie. Acest lucru este posibil şi datorită unicităţii numărului şi prin transferul simultan al datelor către agenţiile de urgenţă.

Determinarea automată a numărului şi locaţiei urgenţelor permite identificarea apelurilor false şi/sau injurioase.

Apelul la 112 este universal şi gratuit.

Numărul de urgenţă 112 este gratuit şi poate fi apelat din orice reţea de telefonie fixă sau mobilă.

Abonaţii care apelează 112 nu plătesc sume suplimentare la factura telefonică.

Un operator de la Centrul de preluare a apelurilor de urgenţă 112 va adresa anumite întrebări apelantului cu privire la natura urgenţei pentru care solicită ajutor şi va transfera apelul către agenţiile serviciilor specializate de intervenţie responsabile să intervină la tipul de incident semnalat.

Dacă apelaţi Serviciul de urgenţă 112 trebuie să anunţaţi:

– Ce urgenţă aveţi;

– Unde este urgenţa;

– Unde vă aflaţi;

– De la ce număr de telefon sunaţi;

– Cum vă numiţi.

După furnizarea acestor date trebuie să rămâneţi la telefon pentru a fi puşi în legătură cu agenţia de urgenţă de care aveţi nevoie şi pentru a primi eventuale recomandări.

Dacă legătura cu numărul 112 se întrerupe, trebuie să sunaţi din nou. Rămâneţi calmi şi răspundeţi la toate întrebările; nu închideţi până când nu vi se cere acest fapt.

Sunaţi la 112 doar dacă aveţi o urgenţă!

Serviciul de urgenţă 112 funcţionează permanent, 24 din 24 de ore, 7 zile pe săptămână.

CUM SĂ FIŢI PREGĂTIŢI PENTRU O SITUAŢIE DE URGENŢĂ?

Există probabilitatea ca fiecare dintre noi să fie nevoit să folosească 112 măcar o dată în viaţă.

112 nu reprezintă doar un număr de telefon, ci un ajutor rapid care depinde de informaţiile vitale pe care le oferiţi.

Când o persoană nu este pregătită să anunţe o urgenţă pot apărea frica, panica şi confuzia. Din fericire, dacă o persoană este pregătită şi aplică unele principii şi proceduri de bază, aceasta poate anunţa adecvat o urgenţă.

Când sunteţi puşi în faţa unei situaţii de urgenţă, fiţi calmi. Este foarte important să vă concentraţi asupra a ceea ce urmează să solicitaţi şi să răspundeţi corect la întrebările puse de operatoare. Evaluaţi situaţia, adunându-vă gândurile, înţelegeţi ceea ce se întâmplă. Intrebati-vă: Ce trebuie să fac?, apoi treceţi imediat la acţiune.

Trebuie să evitaţi cu orice preţ panica pentru a putea face faţă situaţiei în mod inteligent. Nu uitaţi că timpul este extrem de preţios în cazul unei urgenţe.

Dacă ţineţi cont de aceste sfaturi puteţi contribui la salvarea unei vieţi, puteţi împiedica extinderea unui incendiu în împrejurimi, puteţi preveni o crima sau o infracţiune şi puteţi contribui la prinderea un criminal sau infractor.
CÂND SECUNDELE CONTEAZĂ, RĂSPUNDEŢI URGENT LA ÎNTREBĂRILE OPERATORILOR 112.

Dacă doriţi să beneficiaţi de serviciile puse la dispoziţie prin sistemul 112, nu ezitaţi să vă daţi datele cerute de operator!

Apelul la 112 este posibil şi în situaţia în care, în urma neplăţii abonamentului, operatorul v-a întrerupt accesul la convorbirile telefonice.
CUM FOLOSIM TELEFONUL MOBIL?

– telefonul dumneavoastră mobil poate fi setat să apeleze 112 apăsând doar pe o tastă, însă ATENŢIE, puteţi apela accidental la 112 şi să nu ştiţi;

– folosiţi telefonul cu grijă, pentru a preveni apelarea automată din greşeală a numărului 112!

– în cazul în care aveţi activată opţiunea “Număr ascuns”, sistemul 112 are capacitatea de a determina automat numărul şi locaţia dumneavoastră!

– părinţii trebuie să îi înveţe pe copii să folosească telefonul mobil pentru a suna, în caz de urgenţă, la 112!

– dacă vă aflaţi într-o zonă în care furnizorul dumneavoastră de telefonie mobilă nu are acoperire şi trebuie să sunaţi de urgenţă la 112, nu disperaţi!

Apelul la 112 va fi preluat de alt operator de telefonie mobilă care are acoperire în zona respectivă;
– apelul de la un telefon mobil cu cartelă reîncărcabilă nu furnizează identitatea dumneavoastră. Răspundeţi corect la întrebările operatoarULUI si daţi amănunte despre locaţia exactă a urgenţei (puncte de reper).

NU UITATI! INAINTE DE A PORNI LA DRUM, ASIGURATI-VA CA BATERIA TELEFONULUI ESTE INCARCATA!

Dacă bateria este pe sfârşite, s-ar putea să daţi un singur telefon. In acest caz fiţi gata să furnizaţi informaţii complete despre natura urgenţei.

CE ESTE O SITUAŢIE DE URGENŢĂ?

 Este atunci când se impune intervenţia Poliţiei, Pompierilor şi Salvării pentru a salva  viața , proprietatea și mediul.

 

Pentru a putea aprecia corect dacă o situaţie este de urgenţă, cetăţeanul trebuie să răspundă la următoarea întrebare: 

„Este nevoie de asistenţa IMEDIATĂ a Poliţiei, Pompierilor sau a Salvării pentru a salva viaţa, proprietatea sau mediul?”

Daca răspunsul este DA, atunci se formează 112 şi se comunică operatorului Centrului de preluare a apelurilor de urgenţă ceea ce s-a întâmplat sau urmează să se întâmple.

Exemple de situaţii de urgenţă: acccdent de aviație, acccidente feroviare, accidente rutiere cu victime persoane blocate, explozii, incendii, cutremure, persoane conștiente căzute în locuri publice, furturi, distrugere de bunuri, tulburarea liniștii și ordinii publice, etc.

Anunţaţi atunci când o persoană suspectă merge din uşă în uşă, atunci când intra persoane străine pe proprietatea dvs. sau a vecinilor dvs., când o persoană se furişează pe lângă casă sau forţează intrarea unei case sau a unei maşini.

Anunţaţi o agresiune la adresa dvs. sau a altcuiva. De exemplu, tocmai vi s-a smuls poşeta şi descrierea suspectului şi a maşinii poate ajuta politia să-şi formeze o imagine asupra suspectului.
Sunaţi imediat la 112 dacă observaţi că cineva pătrunde în interiorul casei vecinilor dvs. pe fereastră, ştiind că vecinii sunt plecaţi în vacanţă. Aceasta este o situaţie de urgenţă deoarece este necesară intervenţia imediată a poliţiei pentru a apăra proprietatea şi a descoperi infractorul.
Sunteţi martor la un accident rutier şi un pasager din autovehicul este blocat în interior. Aceasta este o situaţie de urgenţă care trebuie anunţată imediat.

Anunțuri

Mulțumesc pentru vizită. Vă rugăm să lăsați un răspuns.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s